Historie

 

De Stichting Bosbrandweer Noord Nederland, zoals de volledige naam van deze organisatie luidt, werd opgericht in 1971 met het oogmerk, de in de padvinderij opgedane kennis en vaardigheden te verwezenlijken in de maatschappij zinvol te achten doel, hét streven van de padvinder van 18 jaar en ouder.

Hield het korps zich in de aanloopfase voornamelijk bezig met het geven van demonstraties, gericht op het wekken van interesse bij het publiek in het belang van de Brandweer in onze samenleving, dit in combinatie met een duidelijke paraatheid bij (brandgevaarlijke) evenementen in natuurgebieden (padvinderskampen, motor-crossen, etc.), thans ligt het zwaartepunt van de organisatie bij de volgende, seizoensgebonden, activiteiten: Gedurende voorjaar, zomer, en nazomer paraat voor bestrijding van bos-, heide- en veenbranden in natuurgebieden in Noord-Nederland, ’s winters inzetbaar voor het verlenen van hulp bij isolatie van autosnelwegen te gevolge van hevige sneeuwval en de vorming van sneeuwduinen, teneinde vastgelopen voertuigen te bergen.

Het materieel van het korps is voor beide oogmerken zeer geschikt en kent het “verzorgingsgebied” in meer dan één opzicht zijn gelijke niet.

Op dit moment bestaat het uit:

Voertuiguitrusting:

In verband met de (zelf-)bergingsdoeleinden is elk voertuig uitgerust met een voorbouwlier, mechanisch aangedreven, trekkracht 6 tf (60kN).

Bron: De Brandweerwagen in Nederland (G.J. Verburg)

 


Reo TS-01


Reo TS-02


Reo TS-01


Reo TS-01


De DAF zoals hij in dienst is geweest bij ons, de foto is genomen in 1989 bij het 100 jarig bestaan van de brandweer Den Haag.