Welkom op de pagina voor leden van de Bosbrandweer

 

Mededelingen:

De contributie blijft voor 2016 gelijk aan voorgaande jaren zijnde, 120,00 euro per jaar.

Enkelen betalen thans de contributie maandelijks (10,00 euro) via een periodieke overmaking.

Graag dit wijzigen in een van de volgende situaties:

KWARTAAL 30,00 euro

HALFJAAR 60,00 euro

JAAR 120,00 euro

Voor nieuwe leden geldt dat na de datum van het ingaan van het lidmaatschap de eerste 6 maand geen contributie betaald hoeft te worden.

Dus de contributie zelf, indien men lid blijft , laten ingaan op de datum nadat de periode van de genoemde 6 maand voorbij zijn.

Met vriendelijk groet,

De Penningmeester BBNN.

Tijdens de bestuursvergadering van 10 augustus 2013, heeft voorzitter H.J. Steenstra aan gegeven te willen stoppen als voorzitter.
De overige bestuursleden hebben begrip voor zijn keuze en zullen een nieuwe voorzitter gaan aanzoeken.
Het bestuur is Steenstra zeer veel dank verschuldigd, voor zijn tomeloze inzet voor St. BBNN en besluiten hem als erevoorzitter van de stichting te benoemen.
Uiteraard blijft Steenstra als adviseur aan de Stichting verbonden en zal zo doende op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de Stichting.

Het banknummer wordt door de bank aangepast van
huidige uitvoering: 4468700
naar (IBAN): NL60 INGB 0004 4687 00

Dus het banknummer zelf wijzigt niet maar de (IBAN) aanvulling komt ervoor.

Wanneer?
Vanaf 1 februari 2014 zijn betalingen alleen nog mogelijk met het rekeningnummer IBAN.

Graag dit t.z.t aanpassen in betalingen naar de ST. Vrijwillige Bosbrandweer Noord-Nederland.

 

Belangrijke gegevens:
Cees Meinders:
tel: 0653653937
e-mail: info@bosbrandweer.nl

Henry Scholte:
tel: 0646618836
e-mail: h.scholte@bosbrandweer.nl

Kees Doesburg:
e-mail: penningmeester@bosbrandweer.nl

Alexander Postma:
tel: 0681157540
e-mail: a.postma@bosbrandweer.nl