US Fire Trucks

Eén van de bezigheden van de bosbrandweer is het in opdracht voeren van het beheer, het plegen van onderhoud en het uitvoering geven aan een demonstratieteam met twee bijzondere Amerikaanse brandweerauto’s: een Pumper en een Tiller.

De voertuigen zijn gestald in de brandweerkazerne van de bosbrandweer. De bosbrandweer mag de voertuigen gebruiken voor doeleinden tot promotie van de brandweer in de meest ruime zin. Per aanvraag wordt bekeken of deze binnen de doelstelling past.

Deze auto’s zijn niet meer in actieve dienst en worden uitsluitend voor display doeleinden gebruikt.